UltraShape V3

İnvaziv Olmayan Güvenli ve
Etkin Vücut Şekillendirme


Her geçen gün daha fazla sayıda hasta daha güzel görünebilmek için çözümler arıyor fakat çoğu hasta bunun için tedavi sonrası evine kapanmak veya cerrahi operasyonların komplikasyonlarıyla uğraşmak istemiyor. UltraShape hastalarınızın bölgesel yağlanma problemlerini azaltmak ve bölgesel incelme ihtiyaçlarını karşılamak için klinik olarak kanıtlanmış invaziv olmayan en son alternatifdir.

UltraShape cihazı cilde, kan damarlarına, sinirlere ve bağ dokusuna zarar vermeden subkutan yağ dokusundaki önceden belirlenmiş yağ hücreleri odağını odaklanmış atışlı ultrason dalgalarının termal etki olmadan sadece mekanik etki ile seçici olarak yok eder1. Çok-merkezli kontrollü bir klinik çalışmada ve uluslararası hakem-denetimli bilimsel dergilerde yayınlanmış bağımsız klinik çalışmalarda UltraShape'in karın, uyluk ve gövdenin yanları gibi problemli bölgelerde güvenli ve etkin tedaviler sunduğu kanıtlanmıştır.

  • Tedavi edilecek bölgede homojen yağ yıkımı sağlar – düzensizlikler oluşmaz.
  • Odaklanmış atışlı ultrason teknolojisi sayesinde zedelenme, şişme veya eve kapanmaya sebep olmaz.
  • Konforlu ve basit tedavi prosedürüne sahiptir.
  • Birkaç hafta içinde uzun süre kalıcı, ölçülebilir sonuçlar elde edilir.
  • Yan etkisi bildirilmemiş, yüksek hasta memnuniyetli tedaviye imkan tanır.
  • Anında, seçici ve uzun etkili yağ hücresi hasarı oluşturan, etkisi klinik olarak kanıtlanmış odaklanmış atışlı (termal etkili olmayan) ultrason teknolojisi kullanır.

Yeni U-Sculpt Ultrason Uygulama Başlığı

Daha hafif, ergonomik olarak tasarlanmış, tek odaklı bu uygulama başlığı ortalama 100 tedavi için 80.000 atıştan daha fazlasını gerçekleştirebilir. U-Sculpt üst karın, alt karın, gövdenin yanları ve uyluğun dış tarafları gibi küçük alanları tedavi etmek için tasarlanmıştır ve odaklı, termal olmayan ultrason teknolojisini kullanır.

 

ultrashape v3

İzleme ve Rehber Kamera

3-Boyutlu tedavi haritası ve rehberi vardır
Düzensizliklere izin vermeden düzgün ve eşit sonuçlar almayı sağlar
Tüm karın bölgesi için homojen tedavi sağlar. Yağ hücrelerinin büyük çoğunluğunu hedefler.

RF Aplikatörü

Vakum destekli RF aplikatörü
Daha etkin tedavi için geliştirilmiş ultrasonik kavitasyon
Daha iyi ve hızlı yağ tasfiyesi için lenfatik drenajı hızlandırır

 

İzleme ve Rehber Monitörü

Sezgisel dokunmatik ekran
Hasta Veritabanı Yönetimi
Entegre klinik protokolü de içeren sezgisel kullanıcı arabirimi

Dijital Ultrason Atış Üreticisi

Düzenli yüksek enerji sağlar
Gelecekte eklenecek yeni ultrason özelliklerine uyumlanabilir
Yılların klinik tecrübesine dayanılarak geliştirilmiştir.
Çoklu odaklı ve tek odaklı çalışma özellikleri

İki Opsiyonel Uygulama Başlıkları :

ultrashape v3

YENİ! U-Sculpt Ultrason Uygulama Başlığı

Mekanik yağ hücresi yıkımı için tek odaklı ultrason teknolojisi
Hafif, ergonomik tasarım
Küçük bölgelerin tedavisi için
Daha uzun ömürlü

VDF Ultrason Uygulama Başlığı

Mekanik etkiyle yağ yıkımı için tekli veya çoklu odaklanmış atışlı ultrason teknolojisi
Önceden belirlenen bir derinlikteki belli bir hacim yağı hedefler
Elle kullanılan bir uygulama başlığı ile tedavi alanını ihtiyaca göre düzenler

UltraShape V3
Odaklanmış Atışlı Ultrason

UltraShape sadece istenilen derinlikteki subkutan yağı hedefleyerek, sınırlanmış fokal hacme dönüşen ultrason enerjisinin akustik dalgalarını yayarak çalışır. Geleneksel ultrason teknolojisinden farklı olarak, UltraShape'in enerjisi atımlı ultrason dalgaları gönderir, böylece sıcaklık artışları üzerinde kontrolü sağlarken (0.5 C'den daha az bir artış), yağ yıkımını anında, seçici ve mekanik olarak, termal etki olmadan gerçekleştirir.

 

 
ultrashape v3

VDFTM Tek-Odaklı Ultrason

Cildin 15mm'ye kadar inebilen odaklanmış noktalardaki yağı tedavi etmek için tasarlanmıştır.

VDFTM Çok-Odaklı Ultrason

Tek bir atışta birden fazla derinliği ve daha fazla yağ hacmini tedavi etmek için tasarlanmıştır.

 

U-Sculpt Tek Odaklı Ultrason

Küçük, hafif, ergonomik tasarlanmış
Üst ve alt karın, gövdenin yanları ve uylukların dış taraflarını tedavi etmek için kullanılır.

 

RF Başlığı

RF vakum başlığının kullanımı tedavi bölgesindeki kan akımını arttırarak ve lenfatik drenajı hızlandırarak ultrasonik kavitasyon etkisini arttırır.

Doğal Yağ Tasfiyesi

UltraShape prosedürü anında hasarlanan yağ hücrelerinden çıkan trigliserit ve hücre artıklarının vücudun doğal fizyolojik ve metabolik yolları ile işleme tabii tutulduğu doğal yağ tasfiyesine dayanır. Bu yollar kilo kaybı esnasında yağların takip ettiği yollarla aynıdır. UltraShape'in uluslararası hakem-denetimli dergilerde yayınlanmış çoklu-merkez kontrollü klinik çalışmasında ve diğer bağımsız klinik çalışmalarda alınan sonuçlar göstermiştir ki açığa çıkan trigliseritlerin kanda veya karaciğerde birikimi klinik olarak önem arz edecek miktarlara ulaşmamaktadır.

Anında, Seçici Yağ Hücresi Yıkımı

UltraShape'in klinik etkinliği ve güvenlik profili uluslararası hakem-denetimli dergilerde yayınlanmış, çoklu-merkezli kontrollü klinik çalışmalar ve 600'den fazla hastada yapılmış bağımsız klinik çalışmalarla desteklenmiştir.

A. UltraShape teknolojisinin anında ve seçici olarak sadece yağ hücrelerine hasar verdiğini gösteren histoloji

ultrashape v3

B. Makroskopik pataloji görüntüleri odaklanmış atışlı ultrason ile yapılan tedavilerin anında yağ dokusunu hasarladığını onaylıyor.

 

ultrashape v3

C. Bilgisayarlı Tomografi taramaları yağ azaltımını gösteriyor

ultrashape v3

“Benim klinik çalışmam tüm hastalarımda ölçülebilir bölgesel incelmeleri göstermiştir. Bu hastalardan bazılarında yaptığımız yağ kalınlığındaki kalıcı azalmaları gösteren bilgisayarlı tomografi taramalarıyla bu sonuçları destekledik. Bunlara ek olarak, hastaların %94'ünün UltraShape prosedüründen memnun kalması, bu cihazın hasta beklentilerini ve günümüz estetik tedavilerindeki güvenli ve etkin invaziv olmayan yağ azaltımı taleplerini karşıldığını onaylıyor. “
Dr. Hector Leal-Silva
Dermatolojik Cerrah
Meksika

Güvenliği ve Etkinliği Klinik Olarak Kanıtlanmış

UltraShape Klinik Çalışmaları – Karın, gövdenin yanları ve uyluk

Etkinlik
• Çevresindeki kan damarları, sinirler ve bağ dokusuna zarar vermeden anında oluşan yağ hücresi hasarı histolojik kanıtlarla onaylanmıştır.
• Yağ kalınlığındaki azalmalar bilgisayarlı tomografilerle gösterilir
• Ortalama bölgesel incelme 3.5 ile 6.3 cm (1) arasında değişir
(karın, gövdenin yanları ve uyluklarda)
Memnuniyet
• Ortalama hasta memnuniyeti %86 ile %94 (1) arasında değişir(karın, gövdenin yanları ve uyluklarda)
Güvenlik
• Hastaların çoğu tedavi süresince veya tedavi sonrasında hiç ağrı veya rahatsızlık bildirmemiştir. (yukarıda bahsedilen klinik çalışmalarda)
• Normal kan profilleri güvenli yağ atılımını doğrulamıştır.3
• 200.000'den fazla hasta tedavisinde tedavi ile ilgili hiç ciddi yan etki rapor edilmemiştir. (yukarıda bahsedilen klinik çalışmalarda)