Hi-Tec CO2

Karboksiterapi Cihazı


Uygulama Alanları :

BÖLGESEL ZAYIFLAMALARDA (LOKAL ADİPOZİTLERDE)
ÇATLAKLARDA (STRIA)
YARA İZİ UYGULAMALARINDA
CİLT ELASTİKİYETİNİN ARTTIRILMASINDA
MEZOTERAPİ VE LİPOLİZ UYGULAMALARI ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMADA

CO2 uygulaması etki mekanizması, bu uygulamayı bölgesel zayıflama protokollerinin ayrılmaz bir parçası olmasına neden olmuştur.

 

 

Karboksiterapi Cihazı
Sistem Özellikleri

1. MANOMETRE VE SENSÖR CİHAZ İÇERİSİNDE;
Bu özellik kullanım aşamasında cihazın olması gereken 1,5-3 bar basıncının sürekli olarak ayarlanması sıkıntısını engeller. Cihaz içerisindeki basınç manometresi ile sabitlenen basınçta uygulama kolaylığı sağlar. Sensor ise, oluşan bir dirence karşı dozun basınç göstergesi ile azalmasına neden olur. Her iki özellik ile uygulama güvenliği sağlanmış olur.

2. TOPLAM DOZ HAFIZA KAYDI:
CO2 uygulamalarının standardizasyonu için kullanılan dozun homojen olarak uygulama alanlarına dağıtılması gerekir.Bunun için total doz miktarı uygulayan hekim tarafından bilinmeli ve izlenebilmelidir. Cihazüzerinde uygulama süresince total dozu hekim sürekli olarak izleme şansına sahip olabilmelidir.
3. OPERASYON ANINDA DOZ DEĞİŞİMİ AVANTAJI:
CO2 uygulama dozu endikasyona ve kişiye özgün olarak değişebilir. Operasyon sırasında dozun anında arttırılıp, azaltılabilmesi ve bu sırada total dozun etkilenmemesi ve kullanıcı hekime güvenli, etkin ve rasyonel tedavi şansı verebilmelidir.

4. TÜP HACMİ İZLEME KOLAYLIĞI :
CO2 kullanımı hekimin hasta üzerinde yoğunlaştığı ciddi bir uygulama olup, hekimin sürekli olarak gaz hacmini izlemesi olasılığını azaltmaktadır. Panel üzerinde ışıklı bir göstergenin olması kullanıcının anında uyarılarak tüpün değiştirilmesi olanağını sağlamaktadır.

5. YÜKSEK DOKU DİRENCİNE KARŞI, BASINÇ GÖSTERGE PANELİ:
CO2 gazının mekanik veya kompartmanlarda sıkışmasına sonucu oluşabilecek direnç karşısında basınç göstergesindeki basınç yükselerek, CO2 hızını sensor aracılığı ile azaltıp, hastaya zarar vermeyecek tedavi olanağı sunacaktır.